kontakt@ustjanowa.com.pl +48 504 446 671

Stowarzyszenie Proekologiczne Czyste Ustrzyki Dolne

Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki Dolne” powstało w czerwcu 2015r.

Podstawowe cele działalności tej organizacji to:

  • ochrona środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców;
  • rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
  • ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń;
    ułatwianie dostępu do rzetelnych informacji o środowisku;
  • działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
  • pobudzanie aktywności społecznej i dalsze uprzedmiotowienie społeczeństwa;
  • przeciwdziałanie korupcji;
  • ochrona wolności i praw człowieka;
  • podejmowanie inicjatyw w celu zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego i kulturowego.

Więcej informacji na www.czysteustrzyki.org