kontakt@ustjanowa.com.pl +48 504 446 671

Stowarzyszenie USTYAN

Stowarzyszenie USTYAN powstało w 2014 r., jako oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy postanowili podjąć wysiłek i zaangażowanie społeczne aby rozwijać Ustjanową.

Misją Stowarzyszenia jest BUDOWANIE SILNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO AKTYWNEGO LOKALNIE.

Celem Stowarzyszenia jest m. in.: działanie na rzecz rozwoju wsi Ustjanowa Dolna i Ustjanowa Górna; wspieranie społecznej aktywności obywateli; integrowanie organizacji pozarządowych i przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej; mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi; upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywnością ludności wsi;promocja wsi;działanie na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.

Zrealizowane projekty i inicjatywy:

Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe osób przesiedlonych w ramach Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 – projekt, którego celem było zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego osób, które trafiły w Bieszczady z terenu powiatu hrubieszowsko-tomaszowskiego w 1951 r. w konsekwencji podpisania umowy o korekcie granic pomiędzy Rządem PRL a ZSSR. W ramach projektu:

  • doposażono Izbę Pamięci w gabloty i tablice do zabezpieczenia eksponatów,
  • wykonano rekonstrukcję elementów strojów ludowych,
  • dokonano naprawy i konserwacji eksponatów,
  • wydano publikację,
  • tworzono wirtualny spacer po Izbie Pamięci.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego

podkarpackie_przestrzen_otwarta

Udzielenie osobowości prawnej dla grup nieformalnych – realizujących projekty w ramach Akademii Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne:

  1. Szybowce powróciły do Ustjanowej – grupa nieformalna „mundurowi”
  2. Pomaluj mój świat – grupa nieformalna „artyści”
  3. Ocalić od zapomnienia – grupa nieformalna „pokolenie”

Logo podkarpackie inicjatywy grafika1       obrazy    samolot2  warsztaty

 

 

 

 

 

„Rozwój Stowarzyszenia USTYAN – szansą na integrację i aktywizację mieszkańców Ustjanowej cz. 1 i cz. 2.”logo_podkarpackie_inicjatywy_lokalne_oryginal
Projekt był realizowany w ramach Programu FIO Podkarpackie Inicjatywy Lokalne – Akademia Aktywnych Obywateli. Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy sprzęt komputerowy oraz sportowo rekreacyjny, który wykorzystywany był podczas różnych imprez np. Dzień Dziecka.

 

karpackie inicjatywy lokalne„Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca”.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia, w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwałymi efektami  na rzecz lokalnej społeczności są:
– strona internetowa Ustjanowej
– quest ekologiczny „Tropem Małego Króla”.

 

 

IZBA PAMIECIE BANER 2x1m 2.cdr01 Strona 1„Miejsce Pamięci – Akcja H-T 1951” to inicjatywa, której celem był remont pomieszczenia w budynku starej strażnicy granicznej w Ustjanowej Górnej, z przeznaczeniem na Izbę Pamięci, która pełni rolę edukacji i pamięci o losach ludzi przesiedlonych z terenów powiatu hrubieszowsko-tomaszowskiego w bieszczady, na podstawie porozumienia o korekcie granic z 1951 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Stowarzyszenie pełni rolę Punktu informacji o Konwencji Karpackiej.

DSC_0176Konwencja karpacka jest ramowym dokumentem dotyczącym współpracy w zakresie  ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Jest to innowacyjny instrument, zapewniający międzynarodową ochronę unikatowego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Karpat. Konwencja przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu, wzmocnienia lokalnej gospodarki i zwiększenia aktywności społeczności lokalnych.

Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (tzw. konwencja karpacka) została podpisana w 2003 r. w Kijowie przez Czechy, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Ukrainę oraz Węgry. W Polsce konwencja weszła w życia 19 czerwca 2006 r.
Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

logo nadleśnictwa na stronę ustyan