kontakt@ustjanowa.com.pl +48 504 446 671
„…Pilnujcie mi tych szlaków…” – podniesienie atrakcyjności Szlaku Papieskiego.
Maj 26, 2020
0

Realizujemy projekt, który zmierza do podniesienia atrakcyjności istniejącego szlaku papieskiego. W terenie przebiega tak jak szlak niebieski PTTK z miejscowości Teleśnica Oszwarowa do przysiółka Wydrne koło Polany.

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim, a dokładnie na terenie trzech miejscowości sąsiadujących ze sobą tj. Ustjanowa, Łobozew, Teleśnica Oszwarowa. Są to miejscowości przez które przebiega droga powiatowa i prowadzi do zatoki w Teleśnicy nad Jeziorem Solińskim. Grupy docelowe, do których skierowane są działania, stanowią właściciele gospodarstw agroturystycznych, mieszkańcy oraz turyści.received_521921811764280

Ksiądz Karol Wojtyła był pionierem powojennej turystyki w Bieszczadach. Trasy jego licznych bieszczadzkich wędrówek z grupą młodzieży z Krakowa, przecinają całe Bieszczady. W okolicach Teleśnicy byli 12 VIII 1956 r. Przeszli z Ustrzyk Górnych przez Hulskie, Krywe, Tworylne, Studenne do Rajskiego. Stąd przez Chreft, Teleśnicę Sannę (dziś pod wodami Zelewu Solińskiego), Daszówkę, Teleśnicę Oszwarową, Łobozew do Ustjanowej na dworzec kolejowy.karol wojtyła

Tu właśnie powstał pomysł aby oznakować odcinek trasy od Przysiółku Wydrne po Ustjanową, czyli fragment istniejącego „Szlaku Papieskiego”. Szlak od Ustjanowej do Teleśnicy przebiega drogą powiatową, a od Teleśnicy Oszwarowej do Przysiółku Wydrne w terenie. W każdej z tych miejscowości planujemy postawić tablicę informacyjną z mapą szlaku papieskiego oraz z opisem (łącznie 3 tablice).

Innowacyjną formą uatrakcyjnienia tego szlaku, którą chcemy zastosować to „deskal”, czyli oryginalne obrazy malowane na deskach, coś na wzór „murali”. Prace te wykonuje artysta Arkadiusz Andrejkow. Każde jego dzieło cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów przybywających w Bieszczady jak i społeczności lokalnych. W przypadku szlaku papieskiego zamierzamy wykonać dwie wolnostojące instalacje z desek, na których powstaną dwa obrazy, ukazujące sylwetkę Karola Wojtyły, wędrującego po Bieszczadach.

Bezpośrednim efektem zrealizowanego zadania publicznego będzie nowa atrakcja turystyczna zlokalizowana na terenie trzech wsi. Elementami które będą składać się na tematyczna trasę szlaku papieskiego na odcinku od Teleśnicy, przez Łobozew do Ustjanowej będą tablice informacyjne oraz deskale. Oprócz tego powstanie ulotka informacyjna oraz odbędzie się wydarzenie promujące nową atrakcję turystyczną.

W realizację projektu, jako wolontariusze zaangażowani będą mieszkańcy wsi, na których zlokalizowany będzie szlak papieski. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy i obowiązku utrzymywania szlaku poprzez prace odkrzaczające i porządkowe dokona się zmiana społeczna, polegająca na wzięciu odpowiedzialności i wzrost poczucia sprawczości za wspólne dobro, czyli nową atrakcję turystyczna.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

podkarpackie

str.14str7str12