kontakt@ustjanowa.com.pl +48 504 446 671
Współpraca się opłaca
Lipiec 11, 2018
0

Nowy projekt Stowarzyszenia USTYAN którego celem jest rozwój i promocja ekonomii społecznej wśród mieszkańców Ustjanowej.

Głównym celem jest stworzenie możliwości rozwijania przedsiębiorczości społecznej we wsi Ustjanowa Dolna i Ustjanowa Górna w parciu o potencjał Stowarzyszenia Ustyan, potencjał Izby Pamięci, dziedzictwo historyczne miejsca i rozwijanie sieci współpracy w obszarze turystyki, produktów lokalnych, rzemiosła i rękodzieła.

Dla osiągnięcia celu głównego niezbędne jest osiągnięcie celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1: Podjęcie współpracy stowarzyszenia z podmiotami z branży turystycznej powiatu bieszczadzkiego w zakresie informacji, promocji i oferty zwiedzania Izby Pamięci. Chodzi o rozpropagowanie tego miejsce edukacji o historii i kulturze regionu wśród biur podróży, punktów informacji turystycznej, właścicieli agroturystyk, przewodników.

Cel szczegółowy nr 2: Udostępnienie Izby Pamięci w okresie lipiec-sierpień do zwiedzania dla turystów, mieszkańców, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

Cel szczegółowy nr 3: Zwiększenie świadomości członków stowarzyszenia, mieszkańców na temat możliwości rozwijania przedsiębiorczości w oparciu o potencjał organizacji pozarządowej, potencjał miejsca, zasoby ludzkie.

 

Inicjatywa dotyczy działań w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej: współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

belka-gora-kolor_201o824